Druckmittel gegen säumige Behörden

Puzzle-Teil Hilfsmittel

Beispiel einer wirkungsvollen Kommunikation mit rumänischen Behörden, die unter Hinweis auf den „persönlichen Charakter“ dringend für einen Restitutionsfall benötigter Informationen Täterschutz durch Verweigerung der Datenherausgabe betreiben:

 

Download: Gesetz 544 LEGE_544.pdf [64 KB] privind liberul acces la informatiile de interes public (betrifft den freien Zugang zu Informationen von öffentlichem Interesse)

– Erste Mitteilung –

Catre primaria (Ort des Bürgemeisteramtes in Rumänien),

in atentia compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop

Subsemnata/ul (Vor- und Nachname) cu domiciliul in Germania (Straße, Nr., Postleitzahl, Ort), prin prezenta solicit eliberarea in copie certificata a urmatoarelor acte, aflate in arhiva dvs.:

I. Pentru imobilul situat in

    1. Autorizatia de demolare, completa

    2. Autorizatia de construire, completa

    3. Autorizatia de dare in folosinta

    4. Autorizatia de construire pentru modificarea acoperisului (inceputa curind)

Toate acordate solicitantului (Vor- und Nachname des Eigentumsentfremders)


II Pentru imobilul situat in

Documentatia privind vanzarea prin negociere directa a imobilului, conform legii

in drept

L. 544/2001: art. 3, 6, 7, 9, 21 și 22 (1) rap. la prev. l. 188/99 rep. și modificata, art. 43 (1) și 84 lit. c

Va rog sa trimiteti aceste documente numai prin scrisoare recomandata la domiciliul meu in Germania si in nici un caz la adresele cunoscute din (Wohnandresse in Rumänien).

Declar ca platesc toate costurile necesare pentru eliberarea copilor si trimiterea lor in Germania, la depunerea acestei cereri.

Cu stima,


Ort der Antragstellung (in Rumänien), Datum

-------------------------------------------

– Zweite Mitteilung –
(ca. zwei Monate später)

Domnule primar,

Subsemnata/ul (Vor- und Nachname) cu domiciliul in Germania (Straße, Nr., Postleitzahl, Ort), va adresez prezenta

            RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ

in termenul legal, avand drept obiect raspunsul nr. (Aktenzeichen der Antwort des Bürgermeisters) in termen legal, l cererea adresata institutiei pe care o conduceti si inregistrata sub nr. (Registriernummer des Antrags), din urmatoarele
            MOTIVE

in fapt:

    1. La solicitarea pe care v-am adresat-o ati motivat raspunsul negativ: „… Va facem cunoscut ca aceste documente sunt considerate documente cu caracter personal si nu pot fi comunicate direct persoanelor fizice.“

    2. Întrucat informatiile solicitate nu sunt exceptate de la accesul liberal al catatenilor, va rog sa analizati din prism prevederilor legale, atat solicitarea subsemnatei/ului cat si raspunsul aferent si sa-mi transmiteti raspunsul la domiciliul meu in Germania, in termen de 15 zile de la depunerea prezentei reclamatii administrative.

    3. În plus, mentionez ca solicitarea de la pct. I are  ca temei si interesul personal si direct privind aplicarea deciziei irevocabile nr. (Aktenzeichen des Beschlusses) in dosarul nr. (Nummer des Dossiers) pronuntata de judecatoria (Name des Gerichtshofs) si deciziei revocabile nr. (Aktenzeichen) pronuntata de C.A. (Name des Appellationsgerichtshofs) in dosarul nr. (Dossier-Nummer) in care am avut calitatea de reclamant iar titularul autorizatiei de construire solicitate a fost parat.

    4. La pct. II mentionez ca interesul personal si direct rezulta din cererea nr. (Antragsnummer), inregistrata la primaria (Ort des Bürgermeisteramtes) prin care am solicitat informatii cu privire la licitatie ce urma sa se organizeze si am specificat explicit ca, in baza informatiilor respectiv, urma sa particip la licitatie.

În drept,

L. 544/2001: art. 2 lit. b, art. 6, 12, 13, 21
norma metodologica de aplicare a L. 544/2001 – m.o. parte I, nr. 167/08.03.2002, art. 16, 22 (1), 32, 33, 34

Cu stima,

Ort der Reklamation (in Rumänien), Datum